krasy

Семеен център Майя разполага с утвърден и високоспециализирал екип от психотерапевти

Красимира Иванова

тел. 0887 52 50 92

Коя съм аз

Определям се като "пътешественик из дебрите на човешката душа". Всеки ден откривам нещо ново, непознато, изненадващо, което доказва, че психиката ни е цяла вселена, все още съвсем малко опозната и изучена. Освен пътешественик съм и придружител. Защото моята работа е да придружавам  клиентите ми  в изследването на собствената си душевност и израстване.
Какъв е моят опит:
1.Осем години в сферата на образованието ;
2. Една година в Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа;
3. Петнадесет  години управител на Център за семейна терапия и консултиране, гр. Стара Загора и семеен психотерапевт на частна практика.
4. От 2010г  съм член на психологическия екип към фондация „Искам бебе”
В кои сфери работя:
1. Детско-юношеско консултиране – проблеми с поведение, слаб успех, затвореност, агресивни прояви, хиперкинетичност, детски страхове, тревожност, заекване;
2. Консултиране на взаимоотношения в партньорски двойки и семейства и предбрачни консултации;
3.Индивидуални консултации при житейски кризи, преодоляване на загуба, безсъние, главоболие, депресивни синдроми, тревоги, страхове, фобии, заекване, справяне със стреса,  и други емоционални състояния водещи до дискомфорт и страдание.
4. Водя групи за личностно  израстване и групи в които се практикува Техника за емоционална свобода.
5. Специализирани групи по разработена програма за емоционална подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми и специализирано консултиране на двойки, работа с бременни жени, двойки преживяващи загуба на бебе, психологично консултиране при нужда от донорски яйцеклети и сперматозоиди.
6. Семинари за родители.
7. Семинари за подобряване взаимоотношенията в брака.
8. Консултиране на семейства при развод и раздяла.

9. Имам опит в работа с хора с редки заболявание и нуждаещи се от поддържаща терапия.

Каква е моята квалификация:

Университетското образование:

1. Магистър по консултативна психология със специализация по Детско-юношеско консултиране (редовен член на дружеството на психолозите в България с регистрационен номер BG – RP- 1029)
2. Магистър по Семейна терапия и консултиране
3. Бакалавър по Специална педагогика

Допълнителни обучения в сферата на психотерапията:


4. Едногодишно обучение към APICS съвместно с Вестдойче Академия, Дюселдорф-Мюлхайм – Германия и съвместно с Медицински Университет – София в психотелесна психотерапия.
5. Сертифициран хипнотерапевт от БАХ (редовен член на БАХ)
6. Международно признат сертификат от The association for the advancement of meridian energy techniques & Calamus International University – биоенергийни терапевтични техники: BSFF, TAT, EFT-техника за емоционална свобода )
7. Пълен седемгодишен курс на обучение към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността с получена квалификация Семеен психотерапевт.
8. Обучение в майсторско  ниво по позитивна психотерапия.

Повече за моята работа и в какви случай мога да бъда полезна можете да видите в секция ПРАКТИКА.

 Иван Димитров

тел. 0897 909 660

Казвам се Иван Димитров и съм на 40 години. Семеен съм от 7 години и със съпругата ми имаме едно дете. Едни от нещата, които обичам най-много са музиката и планините.

Имам практически опит със семейства и деца от 2006 г. Обучението ми по психология е общо 15 години, като съм завършил степените бакалавър и магистър във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Основното ми психотерапевтично обучение е в школата на системния подход в психотерапията. От 2007 до 2016 г. съм преминал цялостната обучителна програма по фамилна психотерапия към Психотерапевтичен институт – ПИСЕЛ (www.pisep.org ), гр. София, с ментори – Румен Георгиев и Женя Георгиева. Паралелно с това от 2006 г. до 2010 г. съм работил с приемни семейства под методическата подкрепа и супервизия на Кристиан Келбърг – международен консултант и частично от Ива Уорд, консултант от Великобритания. Имал съм шанса да участвам в обучения на много високо професионално ниво на американски и европейски психотерапевти в направленията Психодрама терапия, Краткосрочна терапия, Ериксонианска хипноза, Терапевтична работа със зависими и др. През годините съм преминал многобройни обучения на едни от най-добрите български специалисти, най-вече за работа с деца и семейства, но също така и работа със случаи на насилие, кризисна интервенция, организационно развитие и управление на човешките ресурси. Работил съм в едни от най-големите неправителствени организации в област Стара Загора, в партньорство със всички общини и институции в сферата на социалните услуги за деца. Предоставям обучения и супервизия на десетки екипи от социални работници и психолози от цялата страна. Като най-голямо професионално постижение отчитам участието ми в работни групи към Министерството на труда и социалната политика за подобряване на нормативната уредба и методическата работа в сферата на социалните услуги, както и наградата „Спасител на детството”, която ми беше присъдена през 2016 г. от Националната асоциация по приемна грижа.

В предвид психотерапевтичната подготовка и практически опит, които имам мога да предложа психологическо консултиране и психотерапия в широк спектър на проблематиката и симптоматиката, касаещи веднъж психичното здраве на личността и веднъж взаимодействието в контекста на семейните отношения, т.е. затруднения, които могат да имат и децата, тийнейджърите и родителите, както и тези личности в търсене на себе си и собствения път.

otzivi